เกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อน

โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานซัปโปโรจะปิดในช่วงฤดูร้อน

ปิดวันหยุดจันทร์ 13 สิงหาคม - พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม

เซิร์ฟเวอร์การดำเนินงานและการสนับสนุนยังคงดำเนินต่อไปในช่วงวันหยุด แต่โปรดติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อดูรายละเอียด