สำหรับวันหยุดฤดูร้อน

แม้ว่าจะเห็นแก่ตัวมากทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานซัปโปโรจะเป็นวันหยุดฤดูร้อน

มันปิดที่ 13 สิงหาคม (วันจันทร์) ไป 17 สิงหาคม (วันพฤหัสบดี)

แม้ในช่วงปิดในช่วงระยะเวลาที่เซิร์ฟเวอร์และการดำเนินงานสนับสนุน แต่เราต้องดำเนินการต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อบุคคลในค่าใช้จ่าย