เราได้เผยแพร่ใบสมัครการส่งแฟกซ์แล้ว

โปรแกรมส่งแฟกซ์ที่สามารถส่งแฟกซ์จากสมาร์ทโฟนได้ทุกคนง่าย! แอปพลิเคชันโทรสารที่สะดวก] เราเผยแพร่ AppFAX

แม้ว่าสัดส่วนของอีเมลและการสนทนาทางเว็บที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น แต่โทรสารยังคงใช้เป็นคำสั่งซื้อและสั่งซื้อทางโทรสารและวิธีการสื่อสาร

Mighty Craft ได้พัฒนาระบบต่างๆเพื่อรวมระบบสั่งซื้อโดยใช้โทรสารเข้าสู่ระบบ WEB แต่เราได้เปิดตัวแอพพลิเคชันที่สามารถส่งแฟกซ์จากสมาร์ทโฟนโดยใช้เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์นี้

คุณสามารถเปิดแอพพลิเคชันและส่งไฟล์เอกสารเอกสารที่ถ่ายด้วยกล้อง ฯลฯ

ได้รับการพัฒนาเป็นแอ็พพลิเคชันไฮบริดแอนดรอยด์เวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้มีการออกวางจำหน่าย iOS เวอร์ชัน

ทุกคนง่าย! แอปพลิเคชันแฟกซ์ที่เป็นประโยชน์] หน้าผลิตภัณฑ์ AppFAX

http://th.lang.m-craft.com/appfax/

หน้า Google Play สโตร์

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcraft.appfax