เกี่ยวกับวันหยุดฤดูร้อน

โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานซัปโปโรจะปิดในช่วงฤดูร้อน

วันหยุดทำการวันจันทร์ 13 สิงหาคม - พฤหัสบดี 16 สิงหาคม

เซิร์ฟเวอร์การดำเนินงานและการสนับสนุนยังคงดำเนินต่อไปในช่วงวันหยุด แต่โปรดติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อดูรายละเอียด