โปรดตระหนักถึง บริษัท ที่บอกความสัมพันธ์และความสำเร็จกับ บริษัท ของเรา

เราได้รับการยืนยันว่ามี บริษัท ที่บอกความสัมพันธ์และความสำเร็จที่ไม่ถูกต้องกับ บริษัท Mighty Craft ของเรา
โปรดทราบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางการเงินหรือการบันทึกรายการกับ บริษัท ต่างๆเช่น "In Cruise" "Mighty Games" เป็นต้นทั้งในปัจจุบันและในอดีต
สมาร์ทโฟน "Diffuse Million Arthur" ผลิตและดำเนินการโดย บริษัท ของเราและไม่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างเอาท์ซอร์สไปยัง บริษัท ดังกล่าวข้างต้น